2020 WORKSHOP “VELKÁ A OTEVŘENÁ DATA
A INOVAČNÍ HUBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, DOPRAVĚ
A VENKOVSKÉM ROZVOJI”

“Týden pro Velká a Otevřená data a Inovační Huby 2020“ proběhl ve dnech 27. – 30. 1. 2020 na České zemědělské univerzitě, Provozně ekonomické fakultě v Praze. Součástí 4 – denní akce byl Prague INSPIRE Hackathon 2020, přidružené Workshopy a tradiční 4. ročník „Velká a Otevřená Data a Inovační Huby v zemědělství, dopravě a venkovském rozvoji“. Hlavním tématem workshopu byla prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů (EUXDAT, AFarCloud, PoliRural, SmartAgriHubs, ENABLING, LIVERUR, ROSIE, EO4AGRI, AgriClima), seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolufinancován výzkumnými projekty. 

Další část konference byla věnována i prezentaci výsledků z hackathonů a dalším aktivitám sdružení Plan4all.

Prezentace ke stažení:
https://www.wirelessinfo.cz/en/prezentace-ke-stazeni-velka-a-otevrena-data-a-inovacni-huby-2020/
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=WDHadXcJrQ8&feature=emb_title