2019 WORKSHOP „Velká a otevřená GI data a otevřený GI software pro potřeby chytrých regionů a měst, chytré dopravy a chytrého zemědělství“

Dne 24. ledna 2019 se uskutečnil již třetí tradiční workshop na České zemědělské univerzitě v Praze.
Tak jako každý rok byla prezentována řešení, která byla během posledního roku vyvinuta v rámci mezinárodních výzkumných projektů českými týmy. Naše organizace hrají v těchto výzkumných projektech stále významnější roli. V roce 2019 se nám podařilo získat 6 nových projektů (SmartAgriHub, EO4Agri, PoliRural, STARGATE, SIEUSOIL, INNOVAR, první dva z nich již běží). Hlavní část konference byla věnována prezentaci výstupů z již běžících projektů: NextGEOSS, DataBio, IoF2020, SKIN, ROSIE, PoliVisu, EUXDAT, AgroTeach 4.0, Enabling, Premia, AFarCloud, EO4Agri, Simona, SmartAgriHub, LIVERUR.

Hlavním tématem workshopu byla prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolufinancován výzkumnými projekty. 

Prezentace ke stažení:
http://www.wirelessinfo.cz/en/prezentace-z-workshopu-na-czu-24-1-2019-ke-stazeni/

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=pTW_G1H7o0g

Video z Prague INSPIRE Hackathonu 2019: