PROGRAM

12.1.2021, 13:00Webinář 1: Tvorba mapových podkladů pro variabilní aplikace v precizním zemědělství pomocí webového nástroje
19.1.2021, 13:00Webinář 2: Sdílení prostorových dat – ukázka QGIS LayMan Pluginu a HSLayers-NG webové technologie
26.1.2021, 13:00Webinář 3: SensLog – řešení pro integraci senzorů a správu senzorových dat
2.2.2021, 13:00Webinář 4: Agronode – autonomní telemetrická IoT stanice
9.2.2021, 13:00Webinář 5: AgriHub – české zemědělské inovační centrum
16.2.2021, 13:00Webinář 6: Lesprojekt Cloud – prostředí pro aplikace a data
23.2.2021, 13:00Webinář 7: Regionální speciality – internetová platforma pro podporu lokálních výrobců a přímého prodeje jejich produktů
2.3.2021, 13:00Webinář 8: OpenLandUse – otevřená databáze pro vyhodnocení využití území a základ pro budování digitálních dvojčat (Digital Twin) pro potřeby komplexních modelů vývoje a stavu zemského povrchu
9.3.2021, 13:00Webinář 9: Využití dat dálkového průzkumu Země v zemědělství s ohledem na využití časových řad z dat Copernicus Sentinel-1 a Sentinel-2
16.3.2021, 13:00Webinář 10: Jak měřit a porovnávat atraktivitu regionů
23.3.2021, 13:00Webinář 11: Klimatické služby pro zemědělství
30.3.2021, 13:00Webinář 12: Jak využít koncept mapových kompozic ve vzdělávání
6.4.2021, 13:00Webinář 13: Dopravní modelování
13.4.2021, 13:00Webinář 14: Whiteboard – nástroj pro kolaborativní tvorbu map
20.4.2021, 13:00Webinář 15: SPOI – Velká otevřená turistická data

Webináře budou vedeny v českém jazyce a budou zcela otevřené. Před každým bude publikován odkaz, prostřednictvím kterého budete moci webinář sledovat živě. Přesto doporučujeme se registrovat předem na adrese https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEhGpnWe-DPMkc4PHvRc0m-dw87CiNgJeuSodHfj6qNEs5VQ/viewform

To nám umožní s Vámi lépe komunikovat naše novinky.  Veškeré webináře budou v češtině a budou zveřejněny na YouTube.

 

Webinář 1: Tvorba mapových podkladů pro variabilní aplikace v precizním zemědělství pomocí webového nástroje

12.1.2021, 13:00

Jedním ze způsobů, jak zvýšit efektivitu hospodaření na zemědělské půdě jsou variabilně provádění pěstební zásahy využívající technologie precizního zemědělství. Ty jsou prováděny na základě mapových podkladů, které vychází z mapování nevyrovnanosti půdy a zohledňují dlouhodobé relativní variability výnosů v různých částech pozemku, takzvaných produkčních zónách.

Na prvním lednovém webináři se stručně seznámíme s principem vytváření map produkčních zón zohledňující dlouhodobou variabilitu výnosů pomocí využití volně dostupných dat dálkového průzkumu země a ukážeme si webový nástroj, který slouží k vytváření aplikačních map pro využití v zemědělské technice na základě takto získaných map produkčních zón.

ZÁZNAM webináře je k dispozici ZDE!

 

Webinář 2: Sdílení prostorových dat – ukázka QGIS LayMan Pluginu a HSLayers-NG webové technologie

19.1.2021, 13:00

Máte na svém počítači prostorová data, která chcete mít dostupná i online ať pro sebe anebo je sdílet ostatním?

Na tomto webináři si ukážeme jednoduchou cestu, jak využít otevřené nástroje a technologie k publikování mapových vrstev nebo celých kompozic online. Využijeme k tomu plugin do desktopového softwaru QGIS nazvaný “LayMan QGIS Plugin”, pomocí něhož lze snadno nahrát prostorová data na server. Data si pak zobrazíme v online mapové aplikaci založené na knihovně “HSLayers-NG”. Tato online mapa může navíc fungovat také jako publikační nástroj a můžeme s ní data nahrávat i bez softwaru QGIS.

Na webináři se dozvíte nejen to, ale také se krátce podíváme, jak tyto služby fungují. Ukážeme si, že jsou zcela zdarma a především, jak postupovat, abyste i Vy mohli sdílet data, a naopak využívat data od jiných uživatelů.

Program webináře:

 • Architektura pro sdílení dat za použití bezplatných nástrojů
 • Ukázka pluginu v softwaru QGIS aneb jak vytvořit mapovou kompozici a nahrát ji na server
 • Ukázka HSLayers-NG technologie aneb jak zobrazit data z pluginu anebo si i vytvořit novou mapu přímo ve webovém prohlížeči
 • Otázky & Odpovědi

ZÁZNAM webináře je k dispozici ZDE!

 

Webinář 3: SensLog – řešení pro integraci senzorů a správu senzorových dat

26.1.2021, 13:00

Poslední lednový webinář představí otevřené komplexní řešení pro integraci a správu senzorových dat z různých zdrojů. Aplikace SensLog je vyvíjena komunitou vývojářů více než 10 let a je využívána nejen ve výzkumných projektech, ale také v komerčních aplikacích v dlouhodobém sběru a správě dat. Postupně kolem samotné aplikace SensLog vzniká celá sada komponent, které rozšiřují funkcionalitu původní aplikace především z hlediska interoperability řešení, ale také z pohledu analytických možností zpracování surových senzorových dat. Interoperabilita aplikace je cílena na standardy vydávané konsorciem OGC, ale jednotlivé konektory umožňují sbírat data od různých poskytovatelů dat z proprietárních úložišť.

Aplikace SensLog umožňuje vytvořit webové řešení pro jednotlivé senzorové kampaně,
ale i komplexní integrační řešení v cloudovém prostředí.

Program webináře:

 • SensLog – představení konceptu a využití aplikace
 • Systém SensLog Connectors – zajištění interoperability

ZÁZNAM webináře je k dispozici ZDE!

 

Webinář 4: Agronode – autonomní telemetrická IoT stanice

2.2.2021, 13:00

Cílem tohoto webináře je seznámit Vás se stanicí navrženou pro sběr, uchování a online přenos pomocí bezdrátových IoT sítí širokého spektra fyzikálních, chemických a dalších veličin na základě využití komerčně dostupných senzorů.

Na webináři také představíme možnosti a typy připojitelných externích senzorů, příklady použití a aktuální vývojové aktivity.

Program webináře:

 • Agronode – telemetrická IoT stanice a dostupné senzory (Marek Musil)
 • Agronode aplikace a vývoj (Tony Kubíček)

ZÁZNAM webináře je k dispozici ZDE!

 

Webinář 5: AgriHub – české zemědělské inovační centrum

9.2.2021, 13:00

Jedním z pilířů iniciativy “digitalizace evropského průmyslu” je tvorba digitálních inovačních hubů, jejichž účelem je návrh a vývoj inteligentních inovačních center k vytvoření vazeb lidí, firem a jiných subjektů se znalostmi a technologiemi, které pomohou v realizaci inovačních projektů a nápadů.

AgriHub – české zemědělské inovační centrum, který byl založen ve spolupráci společností Wirelessinfo a Lesprojekt služby, má za úkol podporovat a rozvíjet inteligentní zemědělství vytvořením společného prostoru pro sdílení nabytých znalostí v oblasti zemědělství. Jedním z principů je také propojení běžných uživatelů s vývojáři a výzkumníky. Druhým principem je integrace různých typů demo aplikací, kde budou mít zemědělci, vývojáři a výzkumní pracovníci šanci spolupracovat, otestovat různá API pro nová řešení a také poskytovat běžné experimenty. Třetím principem je zpřístupnění otevřených dat dostupných v České republice. Čtvrtým principem AgriHubu je propagace výsledků nejnovějších výzkumů v oblasti zemědělství a umožnění zapojit se do probíhajících výzkumů. 

Cílem tohoto webináře je představit posluchačům AgriHub a ukázat aplikace a možnosti, které tato platforma poskytuje. Dále bude předvedena možnost, jak využívat volně dostupná data v České republice a jak je možné zapojit se do tvorby a publikace dat.

Záznam webináře je k dispozici ZDE!

 

Webinář 6: Lesprojekt Cloud – prostředí pro aplikace a data

16.2.2021, 13:00

Na tomto webináři Vás seznámíme s cloudovou infrastrukturou Lesprojekt (HW, SW, data, nástroje) pro analýzu prostorových, statistických a dalších dat včetně jejich publikace. Dále bude představeno webové prostředí JupyterHub pro vzdálené analýzy a zpracování dat na serveru prostřednictvím webového prohlížeče.

Program webináře:

 • Lesprojekt Cloud  – architektura a nástroje (Jiří Kvapil) – 15 min
 • JupyterHub – praktické využití na příkladech aplikací (Jiří Valeš, Dmitrii Kožuch) – 30 min
 

Webinář 7: Regionální speciality – internetová platforma pro podporu lokálních výrobců a přímého prodeje jejich produktů

23.2.2021, 13:00

Dostupnost lokální produktů a podpora místních farmářů jsou témata, která nabývají velkého významu i vzhledem k aktuální koronavirové situaci. Wirelessinfo v loňském roce připravilo nástroje pro on-line prodej farmářských produktů na lokální úrovni a současně pro propagaci jednotlivých farem v zájmovém regionu. Základem tohoto řešení je propojení regionálních informací o farmářích a jejich dostupných produktech s internetovou platformou pro obchodování s těmito produkty. Na webináři vám představíme některé z možností, jak tyto nástroje využít a také zkušenosti z pilotního provozu na Klatovsku.

Program webináře:

 • Regionální speciality – technologické řešení (Petr Horák, WirelessInfo)
 • Zkušenosti z pilotního testování (Tomáš Zelený, Šumavaprodukt s.r.o. – Farmářský obchod Sušice)
 • Význam pro region (Radana Šašková, Úhlava o.p.s. – Klatovy)
 

Webinář 8: OpenLandUse – otevřená databáze pro vyhodnocení využití území a základ pro budování digitálních dvojčat (Digital Twin) pro potřeby komplexních modelů vývoje a stavu zemského povrchu

2.3.2021, 13:00

Informace o využití půdy a půdním krytu v kombinaci s dalšími tematickými datovými sadami vztažené k podrobným referenčním prostorovým datům v lokalitách tvoří důležitou datovou sadu pro různé analýzy v různých doménách. V současné době, kdy se mluví o strategii Green Deal, Destination Earth a o budování dvojčat zemského povrchu (Digital Twins) neexistuje model a databáze, která by efektivně shromažďovala informace o zemském povrchu v dostatečném detailu a v dostatečně komplexních vazbách. Být efektivním krokem k takovému modelu si klade za ambice naše aktivita databáze OpenLandUse

Program webináře:

 • OpenLandUse – úvodní představení a technický náhled, datový model
 • Ukázky datových výstupů z databáze OpenLandUse
 • Představení Challenge Jarní INSPIRE Hackathon 2021 – ověření a rozšíření OLU 2.0.0
 

Webinář 9: Využití dat dálkového průzkumu Země v zemědělství s ohledem na využití časových řad z dat Copernicus Sentinel-1 a Sentinel-2

9.3.2021, 13:00

Cílem webináře je seznámit publikum s nejnovějšími výsledky našeho vývoje v oblasti DPZ pro zemědělství a to především ve zpracování časových řad z dat evropského vesmírného programu Copernicus. Ve své práci se zaměřujeme nejen na data optického senzoru družice SENTINEL-2, ale využíváme i radarová data družice SENTINEL-1. V rámci přednášky předvedeme použití různých indexů pro vyhodnocení celkové dynamiky porostu, sledování heterogenity v porostu a změn v průběhu sezóny, ale i klasifikace plodin založené na časových řadách a potenciální predikce osetých ploch. Na závěr Vám představíme novinky, které pro Vás budeme v sezoně 2021 nabízet v ramci FOODIE AgriHubu v oblasti zpracovaných dat DPZ.

 

Webinář 10: Jak měřit a porovnávat atraktivitu regionů

16.3.2021, 13:00

Atraktivita regionů je jedním z faktorů, které hodnotí význam geografických oblastí, jejich konkurenceschopnost, přitažlivost pro různé formy podnikání a také potenciál pro spolupráci. Webinář představí atraktivitu regionů zjišťovanou na základě statistických dat (tzv. evidence-based přístup). Atraktivita regionů je relativně subjektivní pohled a z pohledu různých jedinců a organizací může být chápána ruzně. V našem webináři vám představíme řešení, které může pomoci měřit atraktivitu regionů z ruzných pohledů a dle ruznych kriterii. Naše metoda je založena na zpracování rozsáhlých datových údajů.  Data jsou zpracována pomocí různých statistických metod (výpočet indexu atraktivity, různé formy tvorby klastrů) a prezentována ve formě statických map, grafů i interaktivní webové aplikace. Ukázky hodnocení atraktivity budou zahrnovat data a mapy pro obce v České republice, oblasti NUTS 3 v Evropě a státy Afriky.

 

Webinář 11: Klimatické služby pro zemědělství

23.3.2021, 13:00

Během webináře představíme potenciál i limity globálních klimatických informací pro agro-klimatickou charakteristiku zájmového území. Ukážeme, jak sledovat proměnlivost této charakteristiky v čase, i to, jak ji využít pro zhodnocení pěstování konkrétních plodin. 

Konkrétně ukážeme, jak získat informace o teplotě, srážkách, slunečním osvitu, a mnoha dalších klimatických veličinách, z období několika posledních desetiletí a to přímo z klimatických dat programu Copernicus (Copernicus Climate Data Store  – https://cds.climate.copernicus.eu) a to včetně odhadu jejich přesnosti.

Následně ukážeme, jak ze získaných informací spočítáme, kdy ve vybrané oblasti polevují jarní a naopak nastupují podzimní mrazy, kolik slunečního svitu, srážek a jaké teploty jsou v oblasti obvyklé, tedy jednotlivé agro-klimatické faktory. Ukážeme, jak lze analyzovat změny těchto faktorů v čase, i jak na základě těchto faktorů posuzovat vhodnost nasazení konkrétních plodin v zájmovém území.

V rámci webináře se budeme věnovat i možnostem ověření přesnosti získaných výsledků porovnáním s nezávislými daty z lokálních meteorologických stanic.  

V rámci webinář prezentuje výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektů EUXDAT, STARGATE, AFarCloud a InteCom, publikované v článku Jedlička, K., Valeš, J., Hájek, P., Kepka, M. and Pitoňák, M., 2021. Calculation of Agro-Climatic Factors from Global Climatic Data. Applied Sciences, 11(3), p.1245.  On-line: https://doi.org/10.3390/app11031245 

Program webináře

 • Představení datové sady ERA5-Land z Copernicus Climate Data Store. 
 • Vysvětlení způsobu výpočtu agro-klimatických faktorů včetně ověřování přesnosti.
 • Ukázka výstupů připravených pro Českou republiku.
 

Webinář 12: Jak využít koncept mapových kompozic ve vzdělávání

30.3.2021, 13:00

Webinář představí otevřené, především webové technologie, které umožní interaktivní a atraktivní zařazení map do výuky. Postupně budou prezentovány ukázky tvorby jednoduchých map, jejich publikace na webu a především propojení s existujícími daty a mapami do rozsáhlejších mapových kompozic. Naši lektoři vás postupně seznámí s aplikacemi AgriHub, QGIS, katalogem vzdělávacích materiálů a dalšími webovými nástroji.

 

Webinář 13: Dopravní modelování

6.4.2021, 13:00

Webinář představí moderní přístup k modelování dopravy v prostředí digitálního dvojčete chytrého města. Účastníkům budou nejprve názorně vysvětleny základní principy modelování dopravy, následovat bude představení webové aplikace pro dopravní modelování TraMod a to včetně živé ukázky. Na závěr si budou účastníci moci aplikaci sami vyzkoušet. Zájemce pro aktivní zkoumání aplikace žádáme o připojení z plnohodnotného prohlížeče, při práci na mobilním zařízení je její funkcionalita limitována. 

 

Webinář 14: MapWhiteBoard – nástroj pro kolaborativní tvorbu map

13.4.2021, 13:00

MapWhiteboard je prototypová aplikace, která umožňuje několika uživatelům spolupracovat „na“ stejné mapě, stejně jako to dělají lidé s dokumenty v Dokumentech Google nebo Office 365. Ostatní uživatelé mohou vidět „můj“ kurzor a já „jejich“. Všichni můžeme kreslit a upravovat na stejné mapě a společně přidávat geometrie a atributy. Tato technologie je používána v distribuovaném nebo decentralizovaném sběru dat. 

 

Webinář 15: SPOI – Velká otevřená turistická data

20.4.2021, 13:00

https://zoom.us/j/91789159796?pwd=cGJDZXZTdllYQ0d4TFEzTGErMCt5QT09