hackathon

Výzva #11: Od chytrých bodů zájmu k udržitelným bodům zájmu

Posted on

Smart Points of Interest (SPOI) je projekt a databáze sémantických dat o bodech zájmu s celosvětovým pokrytím. V současné době je SPOI globální databáze s 30 miliony bodů zájmu ze 201 zemí včetně mnoha závislých území a Antarktidy. Tato databáze byla vytvořena před několika lety a od té doby se aktualizuje jen částečně a příležitostně. […]

hackathon

Výzva #10: Využití OSM pro účely dopravního modelování

Posted on

Výzva se zaměří na belgické město Brugge, které patří k jedné z pilotních oblastí – Flander (další dva jsou Atény a Plzeň) projektu H2020 DUET. Cílem této výzvy je připravit nízkonákladový model provozu pro město Brugge s využitím dat OSM jako zdroje pouliční sítě a generátorů dopravy vycházejících z modelu dopravy ve Flandrech. Vytvořený model […]

hackathon

Výzva #9: Agrihub pro Slovensko

Posted on

Pojďme udělat slovenské zemědělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné. Cílem výzvy je vybudovat slovenský zemědělský inovační hub. Tato aktivita bude mít několik základních dimenzí: sociální – vybudovat komunitu kolem slovenského inovačního hubu informační – vybudovat informační hub, který zpřístupní dostupná otevřená data na Slovensku datovou – shromáždit a publikovat otevřená data ve formě, která umožní jejich snadné […]

video

Webinář 12: Jak využít koncept mapových kompozic ve vzdělávání – ZÁZNAM

Posted on

Dvanáctý webinář Otevřeného jara představil otevřené, především webové technologie, které umožní interaktivní a atraktivní zařazení map do výuky. Postupně byly prezentovány ukázky tvorby jednoduchých map, jejich publikace na webu a především propojení s existujícími daty a mapami do rozsáhlejších mapových kompozic. Naši lektoři vás postupně seznámili s aplikacemi AgriHub, QGIS, katalogem vzdělávacích materiálů a dalšími […]

hackathon

Výzva #8: AgroInfo aplikace

Posted on

Cílem této výzvy je navrhnout prototyp aplikace, který pomůže zemědělci učinit správná rozhodnutí vedoucí k vysokým výnosům při udržitelném hospodaření. Věříme, že rozhodování založené na důkazech je tím správným způsobem. Důkazy vycházejí z údajů, které se změnily v informace. Informace pak musí být prezentovány jasným způsobem, aby pomohly pochopit studovaný systém (znalosti) a objektivní uvažování […]

hackathon

Výzva #7: Interaktivní kolaborativní sběr dat v měřítku – technologie a obchodní modely

Posted on

MapWhiteboard je technologie, která umožňuje několika uživatelům spolupracovat „na“ stejné mapě, jak to dělají lidé s dokumenty v Dokumentech Google nebo Office 365. Ostatní uživatelé mohou vidět „můj“ kurzor a já „jejich“. Všichni můžeme kreslit a upravovat na stejné mapě a společně přidávat geometrie a atributy. Tato technologie je považována za případy použití v distribuovaném […]

hackathon

Výzva #6: Analýza časových řad Sentinel 2 a Sentinel 1 pro zemědělské účely

Posted on

Zemědělství čelí v současné době dvěma důležitým požadavkům: 1, Maximalizovat produktivitu, aby bylo zajištěno dostatek potravy pro rostoucí populaci a co nejefektivněji využíváno půdy. 2, Být udržitelné a šetrné k životnímu prostředí. Oba požadavky mají logické argumenty. Jedinou odpovědí, která splňuje obě tyto potřeby, je přesné zemědělství. Ve výzvě budou použita satelitní data z otevřeného […]

Nezařazené

Webinář 13: Dopravní modelování

Posted on

Webinář představí moderní přístup k modelování dopravy v prostředí digitálního dvojčete chytrého města. Účastníkům budou nejprve názorně vysvětleny základní principy modelování dopravy, následovat bude představení webové aplikace pro dopravní modelování TraMod a to včetně živé ukázky. Na závěr si budou účastníci moci aplikaci sami vyzkoušet. Zájemce pro aktivní zkoumání aplikace žádáme o připojení z plnohodnotného […]

hackathon

Výzva #4: Analytická mapa dopravních nehod v ČR

Posted on

Cílem této výzvy je vyvinout analytickou mapu dopravních nehod v České republice pomocí nástroje GLayer, nástroje pro interaktivní vizualizaci velkých a komplexních vícerozměrných prostorových dat prostřednictvím propojených pohledů. GLayer, je inovativní výpočetní nástroj GPU určený pro úlohy náročné na výpočetní výkon. Je to paralelní architektura, která poskytuje vysoký výpočetní výkon. GLayer obsahuje geografickou databázi s […]

hackathon

Výzva #3: Analýza sucha pro vybrané případy použití

Posted on

Sucho je přirozené nebezpečí, které lze volně definovat jako abnormálně dlouhé, i když dočasné, časové období nedostatku vody. Evropa již více než deset let zaznamenává řadu událostí sucha, které vedou k ničivým dopadům na živobytí, ekosystémy a zemědělství. Ačkoli se suchům nelze vyhnout, můžeme se pokusit je lépe zvládat a snížit jejich účinky. To vyžaduje […]