Nezařazené

Jarní INSPIRE Hackathon 2021: Závěrečné vyhodnocení a vyhlášení vítězů

Posted on

Jarní INSPIRE Hackathon 2021 je po více než 2 měsících u konce. Jarní INSPIRE Hackathon 2021 zaměřený na vývoj a inovace v zemědělství, životním prostředí, dopravě, cestovním ruchu, geoprostorových aplikacích, dálkovém průzkumu Země a GNSS je po dvouměsíčním hackování u konce! Více než 70 účastníků se podílelo na všech 11 výzev a jejich výsledky hodnotila mezinárodní […]

Nezařazené

Pozvánka na závěrečné vyhodnocení Jarního INSPIRE Hackathonu

Posted on

Jarní INSPIRE Hackathon 2021 zaměřený na vývoj a inovace v zemědělství, životním prostředí, dopravě, cestovním ruchu, geoprostorových aplikacích, dálkovém průzkumu Země a GNSS jde po více než dvouměsíční práci týmů do závěrečné fáze, která je naplánovaná na 17. června! Více než 70 účastníků se podílelo na řešení všech 11 výzvách a jejich výsledky nyní hodnotí […]

Nezařazené

Česko-bulharská konference o zavádění chytrého zemědělství

Posted on

PREZENTACE ke stažení a VIDEONAHRÁVKY z obou dní konference jsou k dispozici na odkazu: https://www.wirelessinfo.cz/cs/smart-agriculture/ Cílem akce bude seznámit české a bulharské výzkumné organizace, společnosti a také veřejnost, které se zabývají problematikou chytrého zemědělství, s příležitostmi pro spolupráci na úseku výzkumu a vývoje nových technologií a produktů pro chytré zemědělství a pro položení základů komunikace […]

Nezařazené

Webinář 15: SPOI – Velká a otevřená turistická data

Posted on

SPOI je otevřená databáze milionů bodů zájmu (POI) z celého světa. Tyto body zájmu se tematicky týkají především turistického ruchu, ale také dopravy, přírody aj. Zároveň datová sada SPOI splňuje všech pět úrovní kvality otevřených dat – dostupnost, strukturovanost, otevřenost, referencovatelnost a propojenost. Webinář představí, jak databáze SPOI vznikla, ukáže, k čemu se dá využít, […]

Nezařazené

Webinář 13: Dopravní modelování

Posted on

Webinář představí moderní přístup k modelování dopravy v prostředí digitálního dvojčete chytrého města. Účastníkům budou nejprve názorně vysvětleny základní principy modelování dopravy, následovat bude představení webové aplikace pro dopravní modelování TraMod a to včetně živé ukázky. Na závěr si budou účastníci moci aplikaci sami vyzkoušet. Zájemce pro aktivní zkoumání aplikace žádáme o připojení z plnohodnotného […]

Nezařazené

Webinář 12: Jak využít koncept mapových kompozic ve vzdělávání

Posted on

Dvanáctý webinář Otevřeného jara představí otevřené, především webové technologie, které umožní interaktivní a atraktivní zařazení map do výuky. Postupně budou prezentovány ukázky tvorby jednoduchých map, jejich publikace na webu a především propojení s existujícími daty a mapami do rozsáhlejších mapových kompozic. Naši lektoři vás postupně seznámí s aplikacemi AgriHub, QGIS, katalogem vzdělávacích materiálů a dalšími […]

Nezařazené

Webinář 11: Klimatické služby pro zemědělství

Posted on

Během 11. webináře představíme potenciál i limity globálních klimatických informací pro agro-klimatickou charakteristiku zájmového území. Ukážeme, jak sledovat proměnlivost této charakteristiky v čase, i to, jak ji využít pro zhodnocení pěstování konkrétních plodin.  Konkrétně ukážeme, jak získat informace o teplotě, srážkách, slunečním osvitu, a mnoha dalších klimatických veličinách, z období několika posledních desetiletí a to […]

Nezařazené

Úspěch při vývoji aplikací pro zemědělství – HLASUJTE

Posted on

V minulém týdnu zaznamenal mezinárodní tým úspěch v soutěži WSIS Prizes 2021 za vývoj webové aplikace pro zemědělství integrující různé druhy dat. Soutěž pořádá Organizace pro výživu a zemědělství OSN (UN FAO) a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). V rámci H2020 projektu SmartAgriHubs (SAH) a jednoho z vlajkových inovačních experimentů (FIE) se v posledních 2 letech […]

Nezařazené

6 důvodů, proč ve svých zemědělských aplikacích používat Lesprojekt cloud

Posted on

Data LPISu, katastrální data, družicová data, data z Open Street Map, data Land Use a Land Cover… Opakované stahování a napojování dat do jakékoliv aplikace dá poměrně časově zabrat. Proto vzniknul Lesprojekt cloud, což je webová služba pro snadné připojení zdrojů dat bez nutnosti se starat o stahování. Lesprojekt cloud totiž stahování dat zařídí automaticky. […]

Nezařazené

Webinář 9: Využití dat dálkového průzkumu Země v zemědělství s ohledem na využití časových řad z dat Copernicus Sentinel-1 a Sentinel-2

Posted on

Cílem webináře je seznámit publikum s nejnovějšími výsledky našeho vývoje v oblasti DPZ pro zemědělství a to především ve zpracování časových řad z dat evropského vesmírného programu Copernicus. Ve své práci se zaměřujeme nejen na data optického senzoru družice SENTINEL-2, ale využíváme i radarová data družice SENTINEL-1. Důvodem je fakt, že data SENTINEL-2 jsou často […]