Nezařazené

Webinář 13: Dopravní modelování

Posted on

Webinář představí moderní přístup k modelování dopravy v prostředí digitálního dvojčete chytrého města. Účastníkům budou nejprve názorně vysvětleny základní principy modelování dopravy, následovat bude představení webové aplikace pro dopravní modelování TraMod a to včetně živé ukázky. Na závěr si budou účastníci moci aplikaci sami vyzkoušet. Zájemce pro aktivní zkoumání aplikace žádáme o připojení z plnohodnotného […]

hackathon

Výzva #4: Analytická mapa dopravních nehod v ČR

Posted on

Cílem této výzvy je vyvinout analytickou mapu dopravních nehod v České republice pomocí nástroje GLayer, nástroje pro interaktivní vizualizaci velkých a komplexních vícerozměrných prostorových dat prostřednictvím propojených pohledů. GLayer, je inovativní výpočetní nástroj GPU určený pro úlohy náročné na výpočetní výkon. Je to paralelní architektura, která poskytuje vysoký výpočetní výkon. GLayer obsahuje geografickou databázi s […]

hackathon

Výzva #3: Analýza sucha pro vybrané případy použití

Posted on

Sucho je přirozené nebezpečí, které lze volně definovat jako abnormálně dlouhé, i když dočasné, časové období nedostatku vody. Evropa již více než deset let zaznamenává řadu událostí sucha, které vedou k ničivým dopadům na živobytí, ekosystémy a zemědělství. Ačkoli se suchům nelze vyhnout, můžeme se pokusit je lépe zvládat a snížit jejich účinky. To vyžaduje […]

video

Webinář 11: Klimatické služby pro zemědělství – ZÁZNAM

Posted on

Neměli jste možnost shlédnout tento webinář v jeho vysílacím čase? Máme pro Vás připraveny záznam, který v případě dotazů či připomínek můžete komentovat v diskusi níže! 🙂 Během 11. webináře představíme potenciál i limity globálních klimatických informací pro agro-klimatickou charakteristiku zájmového území. Ukážeme, jak sledovat proměnlivost této charakteristiky v čase, i to, jak ji využít […]

hackathon

Výzva #2 Atraktivita regionů

Posted on

Na desátém webináři Otevřeného jara jsme Vám ukázali, jak měřit a porovnávat atraktivitu regionů, nyní se pojďme podívat na to, jak je definovaná výzva pro Jarní INSPIRE hackathon, která je s tématem atraktivity regionů spojena! Primárním cílem této výzvy je prozkoumat a vyvinout různé formy jednoduché, srozumitelné a lákavé komunikace hodnocení regionální atraktivity. Výsledky výzvy […]

hackathon

Jarní INSPIRE Hackathon startuje nabídkou výzvy #1 Jak využít a vylepšit OLU 2.0.0

Posted on

Informace o využití půdy (land use) a půdním krytu (land cover) v kombinaci s dalšími tematickými datovými sadami vztažené k podrobným referenčním prostorovým datům v lokalitách tvoří důležitou datovou sadu pro různé analýzy v různých doménách. V současné době, kdy se mluví o strategii Green Deal, Destination Earth a o budování dvojčat zemského povrchu (Digital […]

Nezařazené

Webinář 12: Jak využít koncept mapových kompozic ve vzdělávání

Posted on

Dvanáctý webinář Otevřeného jara představí otevřené, především webové technologie, které umožní interaktivní a atraktivní zařazení map do výuky. Postupně budou prezentovány ukázky tvorby jednoduchých map, jejich publikace na webu a především propojení s existujícími daty a mapami do rozsáhlejších mapových kompozic. Naši lektoři vás postupně seznámí s aplikacemi AgriHub, QGIS, katalogem vzdělávacích materiálů a dalšími […]

video

Webinář 10: Jak měřit a porovnávat atraktivitu regionů – ZÁZNAM

Posted on

Nestihli jste tento atraktivní webinář v jeho vysílacím čase a chcete se dozvědět, jak měřit a porovnávat atraktivitu regionů? Neváhejte si pustit jeho záznam a komentovat jej v diskusi níže 🙂 Atraktivita regionů je jedním z faktorů, které hodnotí význam geografických oblastí, jejich konkurenceschopnost, přitažlivost pro různé formy podnikání a také potenciál pro spolupráci.Webinář představí […]

Nezařazené

Webinář 11: Klimatické služby pro zemědělství

Posted on

Během 11. webináře představíme potenciál i limity globálních klimatických informací pro agro-klimatickou charakteristiku zájmového území. Ukážeme, jak sledovat proměnlivost této charakteristiky v čase, i to, jak ji využít pro zhodnocení pěstování konkrétních plodin.  Konkrétně ukážeme, jak získat informace o teplotě, srážkách, slunečním osvitu, a mnoha dalších klimatických veličinách, z období několika posledních desetiletí a to […]

video

Webinář 9: Využití dat dálkového průzkumu Země v zemědělství s ohledem na využití časových řad z dat Copernicus Sentinel-1 a Sentinel-2 – ZÁZNAM

Posted on

Nestihli jste dnešní webinář věnovaný využití dat dálkového průzkumu Země ve vysílacím čase? Podívejte se na záznam webináře, kde uvidíte výsledky našeho výzkumu a také to, co Vám již brzy plánujeme nabídnout. Nezapomeňte, že pro Vaše komentáře a dotazy můžete využít chat pod tímto příspěvkem 🙂 Cílem webináře je seznámit publikum s nejnovějšími výsledky našeho […]