hackathon

Výzva #9: Agrihub pro Slovensko

Pojďme udělat slovenské zemědělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné. Cílem výzvy je vybudovat slovenský zemědělský inovační hub. Tato aktivita bude mít několik základních dimenzí:

  • sociální – vybudovat komunitu kolem slovenského inovačního hubu
  • informační – vybudovat informační hub, který zpřístupní dostupná otevřená data na Slovensku
  • datovou – shromáždit a publikovat otevřená data ve formě, která umožní jejich snadné využití
  • vzdělávací – seznamovat komunitu s nejnovějšími technologiemi a možnostmi v oblasti SmartFarming
  • start-upovou – nabídnout prostředí pro vývoj a vznik nových nápadů
  • zemědělskou – nabídnout farmářům data transformovat do znalostí, jež pro ně budou použitelné

Cílem je spojit aktéry z vývoje, veřejného sektoru, výzkumu s koncovými uživateli.

Účelem vzniku slovenského  Agrihubu je návrh a vývoj chytrého technologického inovačního centra pro zemědělství. Platforma bude určena  k vytvoření vazeb lidí, firem a jiných subjektů se znalostmi a technologiemi, které pomohou v realizaci inovačních projektů a nápadů. Jedním z principů je i propojení běžných uživatelů s vývojáři a výzkumníky. Druhým principem je integrace různých typů demo aplikací, kde budou mít zemědělci, vývojáři a výzkumní pracovníci šanci spolupracovat, otestovat různá API pro nová řešení a také poskytovat běžné experimenty. Třetím principem je zpřístupnění otevřených dat dostupných v Slovenské  republice.

Řešení je založeno na použití Liferay Portal včetně integrace nástrojů jako jsou SensLog, HSlayers NG, QGIS atd.

*** Registrace pro hackathon je otevřena! Pokud máte zájem o tuto výzvu, neváhejte se zaregistrovat ZDE ***

Mentory této výzvy jsou:

RADOSLAV DELINA vystudoval Ekonomickou fakultu Technické univerzity v Košicích na Slovensku. Má zkušenosti z členství v Evropské hodnotící síti pro výzkum a technologický rozvoj (Ares (2013) 437085-MS) v rámci GŘ pro výzkum a inovace Evropské komise, MGA WG GŘ pro výzkum a inovace, odborný poradce pro Ministerstvo školství ve Slovenské republice, pro Ministerstvo zahraničních věcí Japonsko v oblasti výzkumu a inovací a mezinárodní spolupráce az odborných znalostí pro ES v různých několika iniciativách. Radoslav má rozsáhlé zkušenosti s RTD z výzkumných a vývojových projektů FPx EU v oblasti inovací digitálních a datových služeb v různých oblastech a jako hodnotitel FPx a národních projektů v různých zemích. V současné době se zaměřuje na společensky odpovědné digitální inovace s vyšším společenským dopadem, transparentnost, služby inteligentních dat (data mining), elektronické zadávání veřejných zakázek a automatizace rozhodovacích procesů. Rozvíjí koncept sociálního zemědělství 4.0, kde inteligentní technologie pomáhají s pracovním začleněním a udržitelností. Je silným zastáncem vyšší transparentnosti založené na datech a sociálního začlenění. Jeho obchodní aktivity se zaměřují na informace o trhu pro strategické a operativní dodavatelské řetězce, detekci podvodů a transparentnost veřejných zakázek. Radoslav byl koordinátorem projektu H2020 CSA WIRE2017 v oblasti společensky odpovědného digitálního výzkumu a technologického rozvoje a snižování nerovností. Získal první cenu na eBF – Fair Sourcing Award v sekci IDEA s inovací založenou na datech pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

HANA KUBÍČKOVÁ vystudovala Geomatiku na Západočeské univerzitě v Plzni. Je zaměstnána jako projektová podpora a generální tajemnice ve spolku Plan4all a má rozsáhlé zkušenosti s organizováním hackatonů INSPIRE. Podílí se na vývoji center digitálních inovací pro zemědělství v rámci různých projektů H2020.

PETR UHLÍŘ je senior web designer zaměřený na uživatelskou zkušenost (UX) a frontendovou architekturu se schopnostmi optimalizace pro vyhledávače (SEO), webového marketingového mixu 4S (marketingový mix zaměřený na webové prostředí rozšířené o řízení procesů) a online marketingu obecně (SEO, SEM , Sociální média, e-mail atd.), Což je v synergii s offline marketingem. Je to kreativní člověk s citem pro estetiku a design. Účastnil se více než 10 mezinárodních projektů. Vzdělání: Technická univerzita v Praze, Fakulta elektrotechnická – SW technologie a management; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky – Správa informačních systémů, Fakulta mezinárodních vztahů – Maloobchod