hackathon

Výzva #8: AgroInfo aplikace

Cílem této výzvy je navrhnout prototyp aplikace, který pomůže zemědělci učinit správná rozhodnutí vedoucí k vysokým výnosům při udržitelném hospodaření. Věříme, že rozhodování založené na důkazech je tím správným způsobem.

Důkazy vycházejí z údajů, které se změnily v informace. Informace pak musí být prezentovány jasným způsobem, aby pomohly pochopit studovaný systém (znalosti) a objektivní uvažování (moudrost).

Obr. 1. Vývojový diagram DIKW, zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/DIKW_pyramid

Zatímco znalosti a uvažování / moudrost jsou zde v oblasti zemědělství, data a informace leží v doméně geo-IT odborníka.

Obr. 2. Pyramida DIKW, vytvořená autory

Mezi oblastí geo-IT a zemědělství vždy existuje mezera, která může způsobit nesprávnou interpretaci poskytovaných informací. Věříme, že dobře navržená aplikace může pomoci minimalizovat toto riziko. Proto bychom chtěli použít přístup založený na User eXperience (UX) pro návrh aplikace a vývoj prototypu. Chápeme, že taková aplikace může být docela složitá, proto začneme pracovat na dvou složkách aplikace: agroklimatické faktory vypočítané z klimatických dat a monitor výnosu na základě dat dálkového průzkumu Země. Vezmeme stávající samostatné aplikace (prototyp a monitor výtěžku AgroClimatic Atlas) a vynaložíme úsilí na jejich integraci a zjednodušení v zájmu koncového uživatele.

Obr. 3. Prototyp aplikace AgroClimatic Atlas, zdroj https://www.agrihub.cz/hsl-ng/AgroClima 
Obr. 4: Prototypová aplikace výnosového potenciálu

UX řízený design integrální aplikace bude vytvořen analýzou potřeb uživatelů, zachycen ve formě jasně popsaných případů použití. Každý případ použití, popisující interakci uživatele a aplikace, bude doplněn maketou zobrazující grafické uživatelské rozhraní zapojené do případu použití, viz příklad makety níže.

Obr. 5: Vizualizace faktoru vodní bilance, zdroj: T. Andrš. Vizualizace časoprostorových jevů – příklad agroklimatických faktorů, Západočeská univerzita v Brně, bakalářská práce, probíhá.

Výzvou bude skupinový chat, doplněný o virtuální hovory (skype), společně se správcem úloh (redmine).

***Registrace k této výzvě bude otevřena 1. dubna!***
Odkaz k registraci najdete na https://www.otevrenejaro.cz/jarni-inspire-hackathon-2021/

Mentory této výzvy jsou:

František Zadražil je projektovým koordinátorem HSLayers-NG. V oboru GIS pracuje od ukončení studia v roce 2006 (počítačová grafika a inženýrství virtuální reality). Po letech vývoje SW s využitím různých platforem (MapServer, GeoServer, ArcGIS) se stal vedoucím týmu GIS a projektovým manažerem a přispěl k implementaci řady GEO systémů pro veřejný a soukromý sektor. Má zkušenosti s architekturou a analýzou GIS.

Karel Jedlička – Karlova výzkumná základna spočívá v modelování, analýze a dokonce simulaci s využitím vícerozměrných (geografických) datových struktur. Karel zejména aktivně zkoumá 3D a 4D aspekty geografických informačních systémů. Karel se primárně zaměřuje na následující aplikační domény: analýza trendů v klimatických a povětrnostních údajích pro zemědělské účely, vliv dopravy na život ve městě návrhem a vývojem interaktivních dopravních modelů pro digitální dvojčata inteligentních měst. Karel využívá své dovednosti v různých projektech (většinou financovaných EU) od roku 2007. Karel obvykle v projektu působí jako vedoucí výzkumného nebo technického týmu. Podílel se na projektech Stargate, EUXDAT, AfarCloud a DataBio souvisejících se zemědělstvím a S4allCities, TRAFFO, DUET, PoliVisu a OpenTransportNet souvisejících s Smart Cities. Karel pracuje jako vědecký pracovník na Západočeské univerzitě, Katedře geomatiky a živé laboratoři Wirelessinfo. Je místopředsedou asociace Plan4all a spoluzakladatelem provozního modelování Startup RoadTwin.

Pavel Hajek je vědecký pracovník a odborný asistent na katedře geomatiky. Podílel se na několika projektech EU, jako je OpenTransportNet, GEPAM, Peregrinus Silva Bohemica nebo EUXDAT. Zaměřuje se hlavně na modelování, shromažďování a shromažďování dat. Jeho doktorská stáž byla přijata na TU Delft (2014). Výzkumné aktivity: Geografické informační systémy (GIS), vícerozměrné modelování dat – zejména zpracování 3D dat, kartografie a vizualizace, 3D GIS / CAD / BIM.

0 0 votes
Hodnocení
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments