hackathon

Výzva #7: Interaktivní kolaborativní sběr dat v měřítku – technologie a obchodní modely

MapWhiteboard je technologie, která umožňuje několika uživatelům spolupracovat „na“ stejné mapě, jak to dělají lidé s dokumenty v Dokumentech Google nebo Office 365. Ostatní uživatelé mohou vidět „můj“ kurzor a já „jejich“. Všichni můžeme kreslit a upravovat na stejné mapě a společně přidávat geometrie a atributy. Tato technologie je považována za případy použití v distribuovaném nebo decentralizovaném sběru dat.

Prototypová aplikace MapWhiteBoard

Výzva pro hackathon je dvojí:

Technickou výzvou pro vývojáře je zajistit škálovatelnost současného proof-of-concept pro zvládnutí velkých uživatelských zátěží v reálném světě. K dnešnímu dni nebyl stanoven žádný benchmark, který by určoval požadavky na kapacitu a hardware pro tuto výzvu. Výzva zahrnuje jak nastavit takové měřítko, tak posunout výkon technologie na úroveň, která je realistická pro výrobní scénáře s velkým souběžným využitím, pokud jde o počet uživatelů za sekundu, současné použití, přenesený objem dat atd. Řešení může zahrnovat vylepšení softwaru nebo změnu měřítka hardwaru

Obchodní výzva pro ty, kteří chtějí přeměnit technologii na přidanou hodnotu pro společnost: Jak využít technologii Whiteboard

  • Pro vládu, akademickou obec, obchod, jednotlivce
  • Jak z toho může být vytvořen cross-platform enabler (sloužit různým technologickým silám, poskytovatelům)
  • Jaké jsou „zabijácké“ případy použití a aplikace pro tuto technologii

Jak to lze nabídnout jako službu, licencování a práva duševního vlastnictví – otevřené nebo proprietární, on-premise, decentralizované nebo SaaS

Více informací o této výzvě naleznete ZDE.

***Registrace k této výzvě bude otevřena 1. dubna!***
Odkaz k registraci najdete na https://www.otevrenejaro.cz/jarni-inspire-hackathon-2021/

Menotry výzvy jsou:

(Stein) Runar Bergheim – Runar řídí výzkum a vývoj ve službách společnosti Asplan Viak Digital. Asplan Viak je jednou z předních poradenských společností v Norsku. Během své kariéry pracoval na více než 200 projekteh ve více než dvaceti zemích. Mezi jeho klíčové oblasti odbornosti patří navrhování, dohled a řízení projektů informačních technologií se čtyřmi odbornými středisky: plánování, územní management, kulturní dědictví a e-learning.

Eliška Janošíková vystudovala Vysokou školu technickou v Brně, Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií, obor Elektrická výroba a management. Nyní pracuje jako obchodní analytik a podpora projektů.

Karel Charvát vystudoval teoretickou kybernetiku. V letech 2005 – 2007 byl prezidentem Evropské federace pro informační technologie v zemědělství, výživě a životním prostředí (EFITA). Nyní je předsedou pracovní skupiny OGC Agriculture DWG a ředitelem Group on Earth Obseravation v ČR. Karel má dlouholetou praxi v organizování INSPIRE hackathonů. Pracoval na implementaci na národním geoportálu INSPIRE. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti ICT pro životní prostředí, dopravu, zemědělství a precizní zemědělství. Nyní je jedním z promotérů Open a Big Data v zemědělství v Evropě.