hackathon

Výzva #6: Analýza časových řad Sentinel 2 a Sentinel 1 pro zemědělské účely

Zemědělství čelí v současné době dvěma důležitým požadavkům:

1, Maximalizovat produktivitu, aby bylo zajištěno dostatek potravy pro rostoucí populaci a co nejefektivněji využíváno půdy.

2, Být udržitelné a šetrné k životnímu prostředí. Oba požadavky mají logické argumenty.

Jedinou odpovědí, která splňuje obě tyto potřeby, je přesné zemědělství.

Ve výzvě budou použita satelitní data z otevřeného evropského vesmírného programu Copernicus. Výhodou satelitu Sentinel-1 je radarový signál, který není ovlivňován mraky a nepotřebuje denní světlo. Na druhou stranu Sentinel-2 nese optický multispektrální nástroj, který sbírá data v mnoha vlnových délkách užitečných pro monitorování plodin. Optické indexy jsou také mnohem lépe zdokumentovány. Oba nejmodernější satelity mají velmi dobré prostorové a časové rozlišení.

Budeme stavět na předchozích INSPIRE hackatonech. Současný stav analýzy lze najít na českém portálu FOODIE AgriHub. Úkolem této výzvy je zlepšit a rozšířit analýzu.

Součástí výzvy jsou následující cíle:

Budeme experimentovat s klasifikačními algoritmy a kvantifikovat přesnost výsledků. Klasifikace by měla být prováděna na více farmách a během více let. Můžeme také zkusit klasifikaci pomocí neuronových sítí. Všechny zkoušky by měly být uvedeny v přehledném srovnání.

Vypočítáme průměrný index pro jednotlivé plodiny v různých letech a vzájemně porovnáme roční období. To by mělo být provedeno pro více indexů.

Chceme vyzkoušet stávající analýzy v různých podmínkách – na různých farmách.

Zvažujeme nasazení více zdrojů dat, zejména termálních dat.

Jsme otevřeni novým nápadům.

***Registrace k této výzvě bude otevřena 1. dubna!***
Odkaz k registraci najdete na https://www.otevrenejaro.cz/jarni-inspire-hackathon-2021/

Heřman Šnevajs v roce 2019 získal bakalářský titul na Univerzitě Palackého v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země. Specializuje se na pozorování Země – zadržování vody, monitorování sucha a používání strojového učení.

Iva Batrlová vystudovala ekologii a krajinné plánování na České zemědělské univerzitě v Praze. Nyní je specialistkou na dálkový průzkum v CENIA, české informační agentuře pro životní prostředí. Podílí se na výzkumných aktivitách a v současné době se zabývá především radarovými satelitními daty, ale podílí se také na dalších projektech s využitím termálních a optických dat. Zabývá se především zpracováním dlouhodobých datových řad a zaměřuje se na dopad energetických toků v krajině na životní prostředí.