hackathon

Výzva #2 Atraktivita regionů

Na desátém webináři Otevřeného jara jsme Vám ukázali, jak měřit a porovnávat atraktivitu regionů, nyní se pojďme podívat na to, jak je definovaná výzva pro Jarní INSPIRE hackathon, která je s tématem atraktivity regionů spojena!

Primárním cílem této výzvy je prozkoumat a vyvinout různé formy jednoduché, srozumitelné a lákavé komunikace hodnocení regionální atraktivity. Výsledky výzvy pomohou identifikovat a vizualizovat podobnosti a rozdíly mezi různými regiony na základě statistických údajů. Tým by měl vzít v úvahu více přístupů, otestovat je a provést experimenty, které zahrnují například výpočet indexu, shlukování nebo metody strojového učení.

Práce v rámci výzvy bude rozdělena do tří úkolů: data, aplikace a testování.

Úkolem skupiny zaměřené na data bude optimalizace stávajících vstupních datových dat, přidání nových dat a řešení sémantiky dat, včetně klasifikace vstupních dat podle různých klasifikačních systémů (např. UN SDG, GEMET, RRI pilíře atd.). Dalším cílem této skupiny je posunout kupředu metody výpočtu a hodnocení atraktivity, včetně testování přístupů strojového učení.

Skupina zaměřená na aplikaci vyvine a zlepší stávající interaktivní webovou aplikace zobrazující mapy atraktivity (index a klastry). Cílem vývoje aplikace je poskytnout více příležitostí k přizpůsobení perspektivy hodnocení atraktivity konkrétním požadavkům uživatelů.

Výzva bude testována v různých měřítkách, včetně úrovně parcel.

Aplikace zobrazující atraktivitu obcí ČR. Dostupná na https://www.agrihub.cz/atraktivita-obci-ceske-republiky

Testovací skupina zaručí komunikaci se zúčastněnými stranami, včetně poskytování zpětné vazby pro vývojáře a datové odborníky a počátečního vývoje obchodních modelů.

Výsledky budou prezentovány na případech zaměřených na projekt Polirural (regiony NUTS 3 v Evropě), české obce, africké země a další oblasti.


***Registrace k této výzvě bude otevřena 1. dubna!***
Odkaz k registraci najdete na https://www.otevrenejaro.cz/jarni-inspire-hackathon-2021/

Mentory této výzvy jsou:

Otakar Čerba pracuje na Katedře geomatiky (Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika) a spolupracuje s Plan4all. Zaměřuje se na kartografickou vizualizaci prostorových dat, Linked Data konkrétně na geografickou doménu a sémantiku geografických dat. Podílel se na mnoha mezinárodních projektech jako Polivisu, Humboldt, SDI4Apps, SmartOpenData, Plan4all nebo ROSIE. Otakar Čerba je předsedou Komise pro mapy a internet Mezinárodní kartografické asociace.

Kontaktní údaje: skype ID – ota.cerba, e-mailová adresa – ota.cerba@gmail.com

Karel Charvát vystudoval teoretickou kybernetiku. V letech 2005 – 2007 byl prezidentem Evropské federace pro informační technologie v zemědělství, výživě a životním prostředí (EFITA). Nyní je předsedou pracovní skupiny OGC Agriculture DWG a ředitelem Group on Earth Obseravation v ČR. Karel má dlouholetou praxi v organizování INSPIRE hackathonů. Pracoval na implementaci na národním geoportálu INSPIRE. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti ICT pro životní prostředí, dopravu, zemědělství a precizní zemědělství. Nyní je jedním z promotérů Open a Big Data v zemědělství v Evropě.

0 0 votes
Hodnocení
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments