hackathonNezařazené

Výzva pro podávání návrhů na témata pro Jarní INSPIRE Hackathon 2021

Druhá polovina online akce Otevřené jaro bude věnována tradičnímu INSPIRE Hackathonu. Jarní INSPIRE Hackathon 2021, který pořádá spolek Plan4all ve spolupráci se spřátelenými organizacemi jako je WirelessInfo nebo České centrum pro vědu a společnost, bude již 18. INSPIRE Hackathonem a  současně čtvrtým v pořadí, který bude s ohledem na stávající situaci organizován plně virtuálně. Jedinečnost INSPIRE Hackathonů spočívá v tom, že se nejedná pouze o několikadenní událost, ale o ucelený a dlouhodobý proces, při kterém je kladen důraz na využití výsledků a znalostí nabytých z předchozích INSPIRE Hackathonů. 

Jarní INSPIRE hackathon bude zaměřený na vývoj a inovace v oblasti zemědělství, životního prostředí, dopravě, turismu, geoprostorových aplikací nebo dálkového průzkumu Země a GNSS

V průběhu měsíců dubna a května, kdy bude hackathon probíhat, Vám nabízíme jedinečnou možnost si prakticky vyzkoušet naše nové technologie a infrastruktury, které budou otevřeny všem vývojářům. Zároveň bude možné do projektů aplikovat a integrovat technologie dle vlastního uvážení a zkušeností. INSPIRE Hackathon otevírá možnosti spolupráce na vývoji různých řešení s účastníky z celého světa a zároveň tímto způsobem všem nabízí obohacení vlastních zkušeností.

Pro každý INSPIRE Hackathon je vždy předem definováno několik výzev, tzv. challengí, pro které účastníci hackathonu hledají řešení pod vedením jednoho či více mentorů. Úkolem mentorů je koordinovat týmovou práci v rámci challenge, zajistit komunikaci v týmu a dohlédnout na to, aby byly výsledky týmu prezentovány na závěrečné virtuální události, která uzavírá celý hackathon. Postupy řešení jednotlivých výzev a průběžné informace spojené s hackathonem budou publikovány v češtině na stránkách Otevřeného jara a také v angličtině na stránkách Plan4all. Veškeré výsledky pak budou publikovány a integrovány na portálech  www.agrihub.cz a hub.plan4all.eu, které slouží jako technologická, prezentační a znalostní báze.

Již nyní jsme otevřeni Vašim nápadům a podnětům, které rádi zařadíme mezi challenge a cíle tohoto hackathonu. V případě zajímavého nápadu na řešení určité problematiky Vám můžeme také nabídnout další rozvoj či komerční nasazení Vašeho řešení i po skončení hackathonu.    

Vaše návrhy na výzvy/challenge by měly obsahovat:

  • Název výzvy
  • Jméno mentora – mentorem můžete být i Vy!
  • Abstrakt (maximálně 250 znaků)
  • Krátký popis výzvy/problematiky (maximálně 250 znaků)
  • Rozšířený popis výzvy/problematiky (cca 1800 znaků)
  • Kategorie (např. GIS, senzory, vývoj aplikací …)
  • Požadavky na členy týmu: (např. vývoj backend, frontend, UX specialista, grafik, GIS specialista, agronom, dopravní inženýr, státní správa …)
  • Cíl výzvy

Výzva pro podávání návrhů na témata k řešení pro Jarní INSPIRE Hackathon je otevřena do konce března 2021! Své nápady, prosím, zasílejte na email hana.kubickova@plan4all.eu. Vámi zaslaná témata budeme průběžně zveřejňovat na stránkách Otevřené jaro a Plan4all.

0 0 votes
Hodnocení
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments