webináře

Program únorových webinářů Otevřeného jara

Zajímá Vás sběr dat pomocí moderních digitálních senzorů? Chcete se dozvědět, co je Agrihub a jaké možnosti poskytuje svým uživatelům?

Také v únoru se můžete těšit na sérii webinářů v rámci Otevřeného jara, při kterých Vám rádi tyto informace předáme! Kromě výše zmíněných témat jsme pro Vás přichystali následující:

Webinář 4: Agronode – autonomní telemetrická IoT stanice

2.2.2021, 13:00

Cílem tohoto webináře je seznámit Vás se stanicí navrženou pro sběr, uchování a online přenos pomocí bezdrátových IoT sítí širokého spektra fyzikálních, chemických a dalších veličin na základě využití komerčně dostupných senzorů.

Na webináři také představíme možnosti a typy připojitelných externích senzorů, příklady použití a aktuální vývojové aktivity.

Program webináře:

  • Agronode – telemetrická IoT stanice a dostupné senzory (Marek Musil)
  • Agronode aplikace a vývoj (Tony Kubíček)
 

Webinář 5: AgriHub – české zemědělské inovační centrum

9.2.2021, 13:00

Jedním z pilířů iniciativy “digitalizace evropského průmyslu” je tvorba digitálních inovačních hubů, jejichž účelem je návrh a vývoj inteligentních inovačních center k vytvoření vazeb lidí, firem a jiných subjektů se znalostmi a technologiemi, které pomohou v realizaci inovačních projektů a nápadů.

AgriHub – české zemědělské inovační centrum, který byl založen ve spolupráci společností Wirelessinfo a Lesprojekt služby, má za úkol podporovat a rozvíjet inteligentní zemědělství vytvořením společného prostoru pro sdílení nabytých znalostí v oblasti zemědělství. Jedním z principů je také propojení běžných uživatelů s vývojáři a výzkumníky. Druhým principem je integrace různých typů demo aplikací, kde budou mít zemědělci, vývojáři a výzkumní pracovníci šanci spolupracovat, otestovat různá API pro nová řešení a také poskytovat běžné experimenty. Třetím principem je zpřístupnění otevřených dat dostupných v České republice. Čtvrtým principem AgriHubu je propagace výsledků nejnovějších výzkumů v oblasti zemědělství a umožnění zapojit se do probíhajících výzkumů. 

Cílem tohoto webináře je představit posluchačům AgriHub a ukázat aplikace a možnosti, které tato platforma poskytuje. Dále bude předvedena možnost, jak využívat volně dostupná data v České republice a jak je možné zapojit se do tvorby a publikace dat.

 

Webinář 6: Lesprojekt Cloud – prostředí pro aplikace a data

16.2.2021, 13:00

Na tomto webináři Vás seznámíme s cloudovou infrastrukturou Lesprojekt (HW, SW, data, nástroje) pro analýzu prostorových, statistických a dalších dat včetně jejich publikace. Dále bude představeno webové prostředí JupyterHub pro vzdálené analýzy a zpracování dat na serveru prostřednictvím webového prohlížeče.

Program webináře:

  • Lesprojekt Cloud  – architektura a nástroje (Jiří Kvapil) – 15 min
  • JupyterHub – praktické využití na příkladech aplikací (Jiří Valeš, Dmitrii Kožuch) – 30 min
 

Webinář 7: Regionální speciality – internetová platforma pro podporu lokálních výrobců a přímého prodeje jejich produktů

23.2.2021, 13:00

Dostupnost lokální produktů a podpora místních farmářů jsou témata, která nabývají velkého významu i vzhledem k aktuální koronavirové situaci. Wirelessinfo v loňském roce připravilo nástroje pro on-line prodej farmářských produktů na lokální úrovni a současně pro propagaci jednotlivých farem v zájmovém regionu. Základem tohoto řešení je propojení regionálních informací o farmářích a jejich dostupných produktech s internetovou platformou pro obchodování s těmito produkty. Na webináři vám představíme některé z možností, jak tyto nástroje využít a také zkušenosti z pilotního provozu na Klatovsku.

Program webináře:

  • Regionální speciality – technologické řešení (Petr Horák, Wirelessinfo)
  • Zkušenosti z pilotního testování (tbd)
  • Význam pro region (tbd)

Webináře jsou v českém jazyce a budou zcela otevřené. Před každým bude publikován odkaz, prostřednictvím kterého budete moci webinář sledovat živě. Přesto doporučujeme se registrovat předem na adrese https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEhGpnWe-DPMkc4PHvRc0m-dw87CiNgJeuSodHfj6qNEs5VQ/viewform

To nám umožní s Vámi lépe komunikovat a sdílet novinky.  Veškeré webináře budou zveřejněny na YouTube.